• Wat is spreiding?
  Bij beleggen betekent spreiding dat je je vermogen spreidt over meerdere beleggingen, zoals aandelen en   obligaties.
 • Waarom is spreiding belangrijk?
  Spreiding is belangrijk, omdat het een manier is om het risico te verminderen, zonder dat dit ten koste gaat   van het verwachte rendement. Spreiding wordt daarom ook wel 'the only free lunch on Wall Street' genoemd.
 • Hoe spreidt KOEN de beleggingen?
  KOEN spreidt het vermogen over aandelen en obligaties. Afhankelijk van je profiel wordt een groter of   kleiner deel van je portefeuille in aandelen belegd. In profiel 'Ondernemend' wordt alleen in aandelen   belegd.
 • Hoe spreidt KOEN de aandelenbeleggingen?
  KOEN belegt het aandelengedeelte in ongeveer 60 individuele aandelen en nog enkele indexfondsen. Het   aantal aandelen kan varieren, mede door de marktomstandigheden.
 • Hoe spreidt KOEN de obligatiebeleggingen?
  KOEN belegt het obligatiegedeelte alleen in indexfondsen. Spreiding met individuele obligaties is bij een   portefeuillegrootte van €20.000 niet mogelijk, omdat de meeste obligaties verhandeld worden op een   nominale waarde van €1.000 of een veelvoud daarvan. Door gebruik te maken van indexfondsen, is het toch   mogelijk om te beleggen in een breed gespreide obligatieportefeuille.