• Rendementen
  Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Aan beleggingen in effecten en beleggingsfondsen zijn risico's verbonden die je moet kennen voordat je gaat beleggen. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. KOEN informeert je graag verder.
 • Cijfers
  Jaarcijfers en halfjaarcijfers liggen ten kantore van KOEN ter inzage.
 • Telefoongesprekken
  KOEN beschikt over technische mogelijkheden om telefoongesprekken met klanten en relaties op te nemen. Dit gebeurt regelmatig en opgenomen gesprekken met klanten maken dan onderdeel uit van ons electronische klantendossier. Het opnemen van gesprekken kan KOEN doen zonder dat van te voren met klanten of relaties kort te sluiten.
 • Persoonlijke gegevens
  KOEN hecht veel waarde aan het vertrouwen dat je geeft en zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. KOEN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij de Registratiekamer en het College Bescherming Persoonsgegevens. Van de gebruikers die via deze site informatie aanvragen verzamelt KOEN de volgende persoonlijke gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. KOEN gebruikt deze gegevens om je gericht informatie te kunnen toesturen. KOEN zal deze gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven.