• Wat is actief beheer?
  Bij beleggen betekent actief beheer dat regelmatig posities worden gekocht en verkocht. Dit in tegenstelling tot passief beheer, ook wel 'buy & hold' genoemd, waarbij posities voor lange tijd worden aangehouden.
 • Hoe actief belegt KOEN?
  KOEN volgt met het beleggingsmodel duizenden aandelen wereldwijd en scant de markten af naar de meest kansrijke aandelen. Daarnaast bepaalt het model of KOEN wel in bepaalde markten belegd mag zijn, of dat het beter is tijdelijk uit de markt te blijven. Normaal gesproken vinden maandelijks enkele transacties plaats.
 • Wat zijn de voordelen van actief beleggen?
  Volgens KOEN heeft actief beleggen 2 voordelen:
  1. actief beleggen zorgt ervoor dat je belegt bent in de meest kansrijke aandelen;
  2. actief beleggen kan helpen het risico te beperken. Als KOEN het risico te groot acht, wordt de belegging in aandelen tijdelijk teruggebracht.
 • Wat zijn de nadelen van actief beleggen?
  Een nadeel van actief beleggen kan zijn dat je soms uit de markt bent, terwijl de koersen stijgen. Je mist in dat geval rendement. KOEN vindt echter dat dit nadeel niet opweegt tegen het voordeel om grote verliezen tijdens een beursdaling te beperken. Een ander nadeel is dat je meer transactiekosten maakt. Bij KOEN heb je daar echter geen last van, omdat je een all-in-tarief betaalt.